Huis- en gedragsregels
PRO SPORT CENTRUM Apeldoorn

 

  1. Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden.
  2. Drugsbezit en -gebruik zijn verboden en worden direct bestraft.
  3. Er is respect voor mede leden, (ass) trainers, ouders/verzorgers/begeleiders.
    Wij zijn sportief, ook al zijn andere het niet.
  4. Discriminatie, schelden, treiteren, pesten of op een andere manier kwetsen worden niet getolereerd en kunnen aanleiding zijn voor straffen.
  5. Vechten gebeurt alleen op de mat of ring. Nooit erbuiten.
  6. Technieken mogen niet worden gebruikt, wanneer iemand zich niet kan verdedigen.
  7. Technieken mogen alleen worden toegepast als zelfverdediging.
  8. Rommel moet worden opgeruimd.