Pro Sport Centrum,


gevestigd aan Mezenweg 13, 7332 AD, Apeldoorn, Nederland.
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.prosportcentrum.nl
Mezenweg 13,
7332 AD, Apeldoorn, Nederland.
prosportcentrum@outlook.com +31553016293

 

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Pro Sport Centrum verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Door u zich bij ons in te schrijven gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Pro Sport Centrum verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid;
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar;
 • Biometrische gegevens;
 • Foto’s, video’s en ander beeldmateriaal voor publicatie op diverse media.;

Personen die jonger zijn dan 16 jaar moeten bij inschrijving toestemming hebben van een ouder / voogd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Pro Sport Centrum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Account aanmaken t.b.v  de ledenadministratie;
 • Het afhandelen van betalingen;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U contacteren per telefoon, whatsappen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

Grondslag :

 • De gegevensverwerking is nodig  voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Toestemming van de betrokken persoon.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens, over een minderjarige, hebben verzameld neem dan contact met ons op via verzoekavg@outlook.com.

Geautomatiseerde besluitvorming

Pro Sport Centrum neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pro Sport Centrum) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pro Sport Centrum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de de hieronder vermelde bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Alle persoonlijke ledengegevens worden tot 6mnd na uitschrijving bewaard of eerder op eigen verzoek;
 • Persoonsgegevens > 6 mnd na uitschrijving > Terugkerend lidmaatschap;
 • Personalia > 6 mnd na uitschrijving > Terugkerend lidmaatschap;
 • Adres > 6 mnd na uitschrijving > Terugkerend lidmaatschap;
 • Overige gegevens> 6 mnd na uitschrijving > Terugkerend lidmaatschap;

Delen van persoonsgegevens met derden

Pro Sport Centrum verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die de gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van  vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pro Sport Centrum blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pro Sport Centrum gebruikt technische en functionele cookies. Analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Door middel van deze cookies kunnen we bepaalde voorkeursinstellingen opslaan. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt uw afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Pro Sport Centrum. U het heeft op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u bij ons ten alle tijde een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens wij van u beschikken naar uzelf of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar verzoekavg@outlook.com. Bij verzoeken per mail vragen wij u een kopie van uw paspoort of ID-kaart mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Pro Sport Centrum wil je er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pro Sport Centrum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat de gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze medewerkers of via verzoekavg@outlook.com